Aýratyn

Önümler

DZR bürünç aşhana gyzgyn we sowuk kran

DZR Bürünç korpusy, 360 dereje öwrümli poslamaýan polat turba, sink tutawajy, Wanhai 35mm kartrij we Tucai şlangy.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny üpjün edýär.Pleönekeý paluba oturdylan gurnama we ajaýyp dizaýn.

DZR bürünç aşhana gyzgyn we sowuk kran

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

Ehoo Plumbing Co., Ltd., bürünç kranlary, klapanlary we hammam esbaplaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan, Sýamen halkara howa menziliniň golaýyndaky Quanzhou şäherindäki sanitar-tehniki parkynda ýerleşýän kärhana. .

 • Vanna otagyna täze goşundy
 • Ehoo Plumbing Co., Ltd. resmi web sahypasynyň täze täzelenmeleri
 • Ehoo 133-nji kanton ýarmarkasynda we üstünlikli tamamlandy

ýakynda

HABARLAR

 • Vanna otagyna täze goşundy

  Vanna enjamlaryny täzelemezden, hiç bir hammam abatlaýyş işi doly däl.Basseýn kranlary her hammamda iň köp ulanylýan enjamlardan biridir.Täze we ajaýyp lýubka kran gözleýän bolsaňyz, basseýn kranlaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.Basseýn krany DZR bürünç materialdan ýasaldy, bu ...

 • Ehoo Plumbing Co., Ltd. resmi web sahypasynyň täze täzelenmeleri

  “Ehoo Plumbing Co., Ltd.” web sahypasynyň ähli taraplaryny täzeledi.Bu täzelenme, habarlaşma habary, elektron katalog göçürip almak kanaly we dürli kompaniýanyň wideolary ýaly has köp funksiýany goldar.Täze resmi web sahypasy, adamlar giren badyna özlerini rahat duýmak üçin täzelendi ...

 • Ehoo 133-nji kanton ýarmarkasynda we üstünlikli tamamlandy

  1957-nji ýylyň ýazyndan bäri Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy diýlip hem atlandyrylýan Kanton ýarmarkasy her ýyl Hytaýyň Guangdong şäheriniň Kanton şäherinde (Guanç Guangzhouou) geçirilýär.Hytaýyň iň uly, iň köne we iň wekilçilikli söwda sergisidir.“Ehoo Plumbing Co., Ltd.” şondan bäri köp sanly Kanton ýarmarkasyna gatnaşýar ...