banner_ny

Kompaniýanyň tertibi

biz hakda

Biz hakda

Ehoo Plumbing Co., Ltd., bürünç kranlary, klapanlary we hammam esbaplaryny gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan, Sýamen halkara howa menziliniň golaýyndaky Quanzhou şäherindäki sanitar-tehniki parkynda ýerleşýän kärhana. .Metal spektrometr, klapan ömrüni barlaýan maşyn, suw akymyny synag ediji maşyn, duz sepýän synag enjamy, önümi möhürleýji synag enjamy we beýleki öňdebaryjy synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we köp sanly CNC köp okly birleşdiriji maşynlar, CNC gaýtadan işleýän maşyn gurallary bar önümlerimiziň hemişe ýokary hilli we durnuklylygy üpjün etmegini üpjün etmek üçin beýleki önümçilik enjamlary.Öndürýän önümlerimiz, Singapur / Awstraliýa DZR bürünç, 59-1 milli standart bürünç, gurşunsyz bürünç we beýleki kranlar, şeýle hem dürli ýurtlaryň dürli bazarlarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bürünç klapanlar, hammam esbaplary we beýleki görnüşleri öz içine alýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tejribe

20 ýyldan gowrak OEM we ODM tejribämiz bar.

Şahadatnamalar

SGS ISO9001: 2015;ISO45001: 2018;ISO14001: 2015;ISO14067: 2018;TUV;EN817: 2008 we EN200.

Hil barlagy

Ösen synag enjamy, metal spektrometr, klapan ömrüni barlaýan maşyn, suw akymyny barlaýan maşyn, duz sepýän synag enjamy, önümi möhürleýji synag enjamy.

Kwalifikasiýa

Haryt kepilnamasy, patentlenen önümler.

Gözleg we barlag bölümi

Professional gözleg we barlag topary önümiň daşky görnüşini we gurluşyny dizaýn edýär we simulasiýa edýär.

Önümçilik zynjyry

Döwrebap gurnama liniýasynyň önümçiligi we tork maşynlary ýaly dürli döwrebap maşynlar.

Zawodymyz

Zawodymyz 6000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, SGS ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO45001: 2018 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy, ISO14067: 2018 önümi bilen aýlyk önümçilik gymmaty 150 000 toplumdan geçýär. uglerod aýak yzy kepillendiriş kärhanasy ulgamy, TUV kepilnamasy, EN817: 2008 we EN200.Önümlerimiz indi Singapurda, Malaýziýada, Angliýada, Italiýada we beýleki ýurtlarda we sebitlerde gowy satylýar.Hyzmat toparymyz elmydama ilki bilen müşderi prinsipine eýerýär we müşderiniň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin esasy bäsdeşlik ukybymyzy yzygiderli ýokarlandyrmagy ýüregine düwýär.OEM we ODM-e hoş geldiňiz.