banner_ny

Bürünç hammam ýuwujy mikser Içinde gurlan düwme diweri Mat Mat Gara

Gysga düşündiriş:

Düwme şüweleňi we duş kellesi bolmadyk, Wanhai 35mm patronly bürünç duş garyjy, Mat gara.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny üpjün edýär.Wallönekeý diwara gurlan gurnama we ajaýyp dizaýn.Ulanyş döwründe ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin amatly tutawaç duýgusy we täsin suw pürküji.

Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Düwme şüweleňi we duş kellesi bolmadyk, Wanhai 35mm patronly bürünç duş garyjy, Mat gara.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny üpjün edýär.Wallönekeý diwara gurlan gurnama we ajaýyp dizaýn.Ulanyş döwründe ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmak üçin amatly tutawaç duýgusy we täsin suw pürküji.

Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Zawodymyz 6000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, SGS ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO45001: 2018 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy, ISO14067: 2018 önümi bilen aýlyk önümçilik gymmaty 150 000 toplumdan geçýär. uglerod aýak yzy kepillendiriş kärhanasy ulgamy, TUV kepilnamasy, EN817: 2008 we EN200 önümçilik işimizi gowulandyrmak, önümiň hiline gözegçilik etmek we daşky gurşawy habardarlygymyzy ýokarlandyrmak ugrunda ygrarlydygymyzy subut edýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.

Ölçegleri

a1

Aýratynlyklary

Hytaýda öndürildi (zawod: Quanzhou, Fujian China)
DZR bürünçden ýasalan gurluşyk
SGS / ISO9001, TUV, Uglerod aýak yzy we ş.m.

Spesifikasiýa

Model belgisi 39003-357-BK
Kranyň görnüşi Vanna garyjy
Kepillik 5 ýyl
Material DZR bürünç
Aýratynlyk Ölçegli kran
Gurnama görnüşi Diwara oturdyldy
Funksiýa Yssy we sowuk
Bukjanyň ululygy 20 * 16.5 * 13 (1PCS)
Kartonyň ululygy 67 * 21.5 * 34.5 (10PCS)
Tamamla Mat gara
Şahadatnama TUV, EN817
MOQ 200 sany

Nusgalar

s1

Jikme-jiklikler

d1
d2
d3
d4
d5

Bukja

s2
s1

Sorag-jogap

1. Biz kim?

ehoo Plumbing Co., Ltd., Hytaýyň Fujian şäherindäki Kuançhououda, Sýamen halkara howa menziline ýakyn kärhanasydyr.Kranlary öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Müşderiler biziň gözleg-agtaryş işgärlerimiziň we tejribe enjamlarymyzyň gowy enjamlaşdyrylandygyny halaýarlar.

2. Hiline nädip gözegçilik etmeli?

Köpçülikleýin önümçilige başlamazdan ozal hemişe önümçilikden öňki nusga bar.

Elmydama köp sanly halkara önümçilik ülňülerine doly eýeriň

Elmydama her toparyň nusgasyny synap görüň we eltip bermezden ozal iň soňky gözden geçiriň.

3. Biz näme hödürleýäris?
DZR BRASS FAUCET, 59-1 MILLI STANDART FAÜREGI, LEOL-MUGT KÖMEK, BASIN KÖMEK, KITÇEN KANUNY, SENSOR KANUNY, BATROOM AKSESSORLARY, WALVE

4. Biziň güýjümiz

2002-nji ýylda döredilen, ýigrimi ýyldan gowrak gaýtadan işlemek we eksport etmek tejribesi bar.Önümleriniň hemmesi iň soňky SGS ülňülerine, şol sanda hil dolandyryş ulgamlary üçin ISO9001: 2015, hünär howpsuzlygy we saglygy dolandyryş ulgamlary üçin ISO45001: 2018, daşky gurşaw dolandyryş ulgamlary üçin ISO14001: 2015, önüm uglerod aýak yzy üçin ISO14067: 2018 ýaly iň soňky SGS ülňülerine berk eýerýär. sertifikat kompaniýa ulgamlary, TUV kepilnamasy we EN817: 2008 we EN200.

5. Sargytlary doldurmagyň haýsy görnüşleri bar?

FOB, CIF, EXW we CIP eltip bermek üçin kabul ederlikli şertlerdir;USD, EUR we CNY tölegler üçin kabul ederlikli walýuta;
Kabul edilen töleg görnüşlerine Western Union, L / C we T / T degişlidir;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň