banner_ny

35mm Kartrij DZR Bürünç basseýn mikser gyzgyn we sowuk kran

Gysga düşündiriş:

Bu basseýn kranynyň düzüm bölekleriniň köpüsi DZR bürünçden gurlup, 35 mm Wanhai kartrijinden we Tucai şlangyndan durýar.Bu önümiň durnuklylygyny we ajaýyp hilini üpjün edýär.Paluba gurnama we häzirki zaman stili.Ulanylanda, täsin suw pürküji we degişli wyklýuçatel ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Bu önümiň önümçiligi halkara önümçilik ülňülerine berk berjaý edilýär.Müşderileriň kemsiz zatlary almagyny üpjün etmek üçin harytlaryň her topary zawoddan çykanda gözden geçirilýär.OEM we ODM mähirli garşylanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

35 mm Wanhai patrony we Tucai şlangy, esasan DZR bürünçden ýasalan bu basseýn kranynyň esasy bölekleri.Bu önümiň ýokary kalibrliligini we durnuklylygyny üpjün edýär.Döwrebap stil we ýönekeý palta gurnama.Üýtgeşik suw spreýini we amatly wyklýuçatel ulanmak ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Bu önümiň öndürilmegi, ähli halkara önümçilik standartlaryna berk laýyk gelýär.SGS ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO45001: 2018 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, ISO14067: 2018 önüm uglerod aýak yzy kepillendiriş kärhanasy ulgamy, TUV kepilnamasy, EN817: 2008 we EN200 Önümçilik prosesimizi gowulaşdyrmak, sarp edijilere kemsiz zatlar aljakdygyna kepil geçmek üçin zawoddan çykýan her bir haryt iberilmezden ozal barlanýar.OEM we ODM-e tüýs ýürekden baha beriň.

Ölçegleri

pd-1

Aýratynlyklary

Hytaýda öndürildi

SGS / ISO9001, TUV, Uglerod aýak yzy we ş.m. ýaly birnäçe zawod şahadatnamalary Howpsuzlyk we Ylalaşygyň bir bölegi.

Spesifikasiýa

Model belgisi 39001-357
Görnüşleri Basseýn mikser
Kepillik (ýyllar) 5
Beden materialy DZR
Aerator markasy Neoperl
Gurnama Paluba gurmak
Funksiýa Yssy we sowuk
içki guty 18 * 16 * 7.5 (1PCS)
Kartonyň ululygy 33.5 * 19.5 * 39.5 (10PCS)
Tamamla Chrome örtügi
Şahadatnama CE, EN817, TUV
MOQ 200 sany

Nusgalar

s1
s2

Jikme-jiklikler

s1
s2
s3
s4
s5

Bukja

s1
s2

Sorag-jogap

1. Biziň kompaniýamyz

"Ehoo Plumbing Co., Ltd." -iň ştab-kwartirasy, Sýamen halkara howa menzilinden uzak bolmadyk Hytaýyň Fujian şäheriniň Kuançhouou şäherinde ýerleşýär.Kranlary öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Müşderilerimiz gözleg we barlag işgärlerimiziň we tejribe enjamlarymyzyň nähili gowy enjamlaşdyrylandygyny halaýarlar.

2. Hiliň durnuklylygyny nädip saklamaly?

Önümçilikden öňki nusgalar köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe ulanylýar.
Elmydama dürli halkara önümçilik ülňülerine eýeriň.
Her partiýany elmydama synagdan geçiriň we eltip bermezden ozal iň soňky barlagy geçiriň.

3. Biziň hödürleýän önümimiz
DZR BRASS FAUCET, 59-1 MILLI STNDARD FAUCET, LEAD-MUGT FAOL, BASIN FAUCET, KITCHEN FAUCET, SENSOR FAUCET, BATHROOM ASSCSSORIES, VALVE

4. Kwalifikasiýa

Kompaniýa 2002-nji ýylda döredileninden bäri önümleri gaýtadan işleýär we eksport edýär. SGS ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO45001: 2018 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy, ISO14067: 2018 önüm uglerody aýak yzy kepillendiriş kärhanasy ulgamy, TUV kepilnamasy, EN817: 2008 we EN200 önümleriniň hemmesi tarapyndan berk berjaý edilýär.

5. Haýsy usullary hödürleýäris?

Kabul edip boljak gowşuryş şertleri FOB, CIF, EXW we CIP;

Kabul edip boljak töleg walýutalarynda USD, EUR we CNY;

T / T, L / C we Western Union töleg görnüşleri hökmünde kabul edilýär;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň