banner_ny

Medeniýet

Zawodymyz has köp meýdany öz içine alýar
inedördül metr
aýlyk önümçilik bahasyndan ýokarydyr
toplumlary

Zawodymyz 6000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, SGS ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO45001: 2018 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy, ISO14067: 2018 önümi bilen aýlyk önümçilik gymmaty 150 000 toplumdan geçýär. uglerod aýak yzy kepillendiriş kärhanasy ulgamy, TUV kepilnamasy, EN817: 2008 we EN200.

Müşderiniň kanagatlanmagyna we önümiň hiline uly üns bermek bilen, müşderilerimiziň isleglerini we zerurlyklaryny elmydama birinji ýerde goýýarys.Asyl maksadymyz, müşderilerimiz üçin elmydama ajaýyp tejribe üpjün etmek üçin iň gowy hilli we hyzmat bermekdir.

Elmydama ýokary hilli önümleriň we hyzmatlaryň kärhanamyzyň esasy bäsdeşlik ukybydygyna ynanýarys.Üznüksiz gözlegler we ösüş we üznüksiz täzelikler arkaly, müşderileriň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümimiziň hilini we hyzmat hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Dizaýndan başlap önümçilige, hil gözegçiliginden satuwdan soňky hyzmatlara çenli her bir baglanyşyk, önümlerimiziň elmydama müşderileriň isleglerine we isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin halkara ülňülerine berk eýerýäris.