banner_ny

DZR bürünç aşhana 360 derejeli öwrümli gyzgyn we sowuk kran

Gysga düşündiriş:

Wanhai 35mm patron, DZR Bürünç göwre, 360 dereje aýlanyp bilýän bürünç turba, sink tutawajy we Tucai şlangy.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny kepillendirýär.Paluba gurnamak aňsat we ajaýyp stil.Üýtgeşik suw pürküji we amatly tutawaç wyklýuçateli ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Wanhai 35mm patron, DZR Bürünç göwre, 360 dereje aýlanyp bilýän bürünç turba, sink tutawajy we Tucai şlangy.Bu önümiň ýokary hilini we durnuklylygyny kepillendirýär.Paluba gurnamak aňsat we ajaýyp stil.Üýtgeşik suw pürküji we amatly tutawaç wyklýuçateli ulanylanda ulanyjynyň rahatlygyny ýokarlandyrýar.

Bu önümiň her önümçilik prosesi halkara önümçilik ülňülerine doly laýyk gelýär.Zawodymyz 6000 inedördül metrden gowrak meýdany öz içine alýar, SGS ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy, ISO45001: 2018 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy, ISO14001: 2015 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy, ISO14067: 2018 önümi bilen aýlyk önümçilik gymmaty 150 000 toplumdan geçýär. uglerod aýak yzy kepillendiriş kärhanasy ulgamy, TUV kepilnamasy, EN817: 2008 we EN200 önümçilik işimizi gowulandyrmak, önümiň hiline gözegçilik etmek we daşky gurşawy habardarlygymyzy ýokarlandyrmak ugrunda ygrarlydygymyzy subut edýär.Müşderileriň ajaýyp önümleri alyp biljekdigini anyklamak üçin zawoddan çykanda önümleriň her topary barlanar.OEM we ODM-i ýokary garşy alyň.

Ölçegleri

a1

Aýratynlyklary

Hytaýda öndürildi (zawod: Quanzhou, Fujian China)

Howpsuzlyk we berjaý etmek SGS / ISO9001, TUV, Uglerod aýak yzy we ş.m. ýaly köp sanly önümçilik şahadatnamalaryna eýedir

360 dereje öwrümli poslamaýan polat turbasy

Spesifikasiýa

Model belgisi 39002-357
Kranyň görnüşi aşhana kran
Kepillik 3 ýyl
Material DZR bürünç
Funksiýa Yssy we sowuk
Bukjanyň ululygy 40 * 22 * ​​7.5 (1PCS)
Kartonyň ululygy 45.5 * 41.5 * 39.5 (10PCS)
Tamamla Chrome örtügi
Şahadatnama CE, EN200, EN817
MOQ 400 sany

Nusgalar

s1

Jikme-jiklikler

d1
d2
d3
d4
d5
d6

Bukja

s1
s2

Sorag-jogap

1. Biz kim?

ehoo Plumbing Co., Ltd. Hytaýyň Fujian şäheriniň Kuançhouou şäherindäki Sýamen halkara howa menziline ýakyn ýerde ýerleşýär.20 ýyldan gowrak wagt bäri kran öndürdik.Müşderilerimiz R&D toparymyza we oňat enjamlaşdyrylan synag enjamlaryna ýokary baha berdiler.

2. Hilini nädip üpjün etmeli?

Köpçülikleýin önümçilikden ozal hemişe önümçilikden öňki nusga bar.
Elmydama köp sanly halkara önümçilik standartlaryna doly eýeriň
we her partiýany synagdan geçirip görmäň
Eltip bermezden ozal elmydama düýpli gözden geçiriň.

3. Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Aşakdaky önümler bar: DZR BRASS FAUCET, 59-1 NATION STANDARD FAUCET, LEAD-MUGT FAUCET, BASIN FAUCET, KITCHEN FAUCET, SENSOR FAUCET, BATHROOM ACCESSORIES, VALVE

4. Peýdalary

2002-nji ýylda döredilen, 20 ýyldan gowrak gaýtadan işlemek we eksport etmek tejribesi bar.Önümleriniň hemmesi iň soňky SGS ülňülerine berk eýerýär, şol sanda hil dolandyryş ulgamlary üçin ISO9001: 2015, hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamlary üçin ISO45001: 2018, daşky gurşawy dolandyryş ulgamlary üçin ISO14001: 2015, önüm uglerod aýak yzlaryny tassyklaýan kärhana üçin ISO14067: 2018 ulgamlary, TUV kepilnamasy we EN817: 2008 we EN200.

5. Töleg görnüşleriniň haýsy görnüşlerini hödürleýäris?

FOB, CIF, EXW we CIP gowşuryş şertleri.USD, EUR we CNY töleg walýutalarydyr.
Kabul edilen töleg görnüşlerine T / T, L / C we Western Union girýär;


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň