banner_ny

Gizlenen mikser

  • Diwara gurlan mikseriň göwresi bürünç 8 ″ gizlenen klapan

    Diwara gurlan mikseriň göwresi bürünç 8 ″ gizlenen klapan

    goşmaça amatlylyk üçin 8 dýuým göwreli kaşaň bürünçden ýasalan diwar.Metal kran tutawajy, hrom bilen örtülen ABS gysga ujuny, şeýle hem gysga metal ujy bilen innowasion Tecno duş duşuny öz içine alýar.Ajaýyp dizaýn edilen, hrom metaldan ýasalan kran tutawajy, islendik hammamda çylşyrymlylyk döredýär.Hrom ABS duş goly we hrom ABS 1 funksional duş kellesi bu kaşaň kolleksiýany tamamlaýar, ýakymly we ýaşarýan duş tejribesini üpjün edýär.Bu täsin kombinasiýa bilen hammam giňişliginiň stilini we işleýşini güýçlendiriň.

    Önümçiligiň her bir basgançagynda ýokary ussatlygy we ygtybarlylygy üpjün edip, berk halkara ülňülerine eýerýäris.Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin önümleriň her bir topary zawoddan çykmazdan ozal diňe kämil önümleriň eliňize baryp biljekdigini anyklamak üçin berk barlagdan geçdi.Üstünlige bolan ygrarlylygymyz, aýratyn islegleriňize we talaplaryňyza çözgütleri düzmäge mümkinçilik berýän OEM we ODM hyzmatlaryny hödürlemäge degişlidir.